Croeso i Pwllgemau

Fe fydd yn amlwg i'r rhai ohonoch sydd wedi ymweld o'r blaen fod y safle wedi'i hail gynllunio ac yn awr yn ddwyieithog. Ir rhai ohonoch syn ymweld am y tro cyntaf croeso i wefan hanes chwaraeon Tref Pwllheli.

Un peth newydd sydd wedi'i gynnwys yw Llyfr Gwesteion. Gallwch adael eich sylwadau neu neges a chael cyfle i ymateb i sylw sydd ar y safle eisoes. Cliciwch ar y linc 'Sylwadau' ar y dudalen nesaf. Byddwn yn falch o dderbyn hen luniau, hanesion, a.y.b fel y gallwn eu cynnwys ar y safle.

Mae yna dipyn o waith trosglwyddo o'r hen i'r safle newydd, felly ymddiheurwn am unrhyw dudalennau sydd ddim yn llwytho fel y dylent.

Cliciwch ar y linc isod i symud ir chwaraeon
och dewis.

Criced | Pel-droed | Rygbi

Welcome to Pwllgemau

It will be obvious to those of you who have visited the site before that it has been completely re-designed.
It is also now bilingual. For those of you who are new - welcome to Pwllheli's sports history website.

Included within the new design is a Guestbook, where you can leave your comments and reply to those already left. Click on the 'Guestbook' link on the next page.
There must be many of you who have old photographs, stories etc. Please get in touch so that they can be included on the site.

It will take some time to transfer all the information from the old to the new site. Please accept my apologies if some of the links do not work properly.

You can move to the sport of your choice by clicking the link below.

Cricket | Football | Rugby